Doel

Op deze pagina vertellen we je meer over het project waar wij ons voor inzetten!
meisjes met water

De situatie

Het project waar via Tearfund geld naartoe zal gaan, ligt in het zuidwesten van Oeganda, in het district Zuid-Kigezi. In dit gebied wonen veel mensen op de bergen en heuvels, en om water op te halen moeten meisjes en vrouwen de heuvels afdalen. Dit zijn lange, zware tochten, waarbij ze soms wel vier uur per dag moeten lopen om aan water te komen. De jerrycans die ze op hun hoofd dragen hebben een gewicht van 20 kilo, wat rugklachten en miskramen tot gevolg heeft. Door de vele bacteriën is dit drinkwater vaak vervuild, want aangezien mensen geen toilet hebben belanden uitwerpselen in de rivier.

1. Waterreservoirs

Het doel van het project waar Tearfund zich door middel van lokale partners voor inzet is om de toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in Zuidwest-Oeganda structureel te verbeteren. Om dit te realiseren, worden er via de lokale organisatie Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme waterreservoirs aangelegd. Deze reservoirs vangen het regenwater op, en zorgen ervoor dat de kwaliteit van het water wordt behouden. Vervolgens wordt het water vanuit hooggelegen bronnen verdeeld over de dorpen, door middel van waterleidingen. Ook wordt er gebruik gemaakt van zonne-energie, om het water omhoog te pompen naar dorpen die gevestigd zijn boven de bronnen. In alle deelnemende dorpen zijn er comités opgericht voor het beheer van de watervoorzieningen, en worden er trainingen gegeven voor het onderhoud en de reparaties van de waterreservoirs. 

2. Voorlichtingen

Een ander belangrijk onderdeel van dit project is de voorlichting over water, hygiëne en het belang van sanitaire voorzieningen. De meeste mensen in Zuid-Kigezi hebben hier geen kennis over, simpelweg omdat er geen informatiebronnen over zijn. Zolang het niet duidelijk is dat je ziek kunt worden van het drinken van vervuild water, zullen de deelnemers het nut niet zien van de aanleg van toiletten en waterreservoirs. Het komt namelijk nog te vaak voor dat mensen ziek worden, omdat ze vervuild water hebben gedronken. 

3. Rampenpreventie

Het onderhoud van het bergachtige Kigezi is van groot belang om het aantal modderstromen na heftige regenval te reduceren. Daarom zijn er ook trainingen gericht op rampenpreventie. Door zorgvuldig landschapsbeheer kan erosie worden tegengegaan. Hiervoor worden 10 km lange sleuven gegraven zodat overtollig regenwater snel kan worden afgevoerd, en er worden terrassen aangelegd om de kracht van regen- en modderstromen te doorbreken. 

Impact

Dit project zorgt voor meerdere structurele verbeteringen. Hele gemeenschappen hebben weer toegang tot schoon drinkwater, wat betekent dat het aantal zieke mensen door vervuild water afneemt. Daarnaast hoeven vrouwen en meisjes geen lange, zware tochten meer af te leggen om water te halen, omdat de afstand van het huis tot het tappunt een heel stuk kleiner is dan voorheen. Dit maakt hun positie een stuk minder kwetsbaar, en zorgt voor een afname in lichamelijke klachten. Daarnaast leidt dit project tot meer onderlinge samenhang in de dorpen, omdat er een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd. 

Op een rijtje 

  • Kosten gehele project: €300.000
  • Doel: €30.000 hiervan ophalen
  • Locatie: Zuid-West Oeganda (de districten Kabale, Rubanda en Rukiga)
  • Het kost €50 om één persoon een jaar lang toegang tot schoon drinkwater te geven

 

Het beoogde resultaat in vier jaar tijd (2022-2026)

  • Bijna 48.000 mensen hebben toegang tot schoon drinkwater
  • 120 mensen worden getraind in hygiëne
  • 8 grote tanks worden gebouwd, die elk 20.000 liter regenwater kunnen vasthouden
  • 60 ferro-cement tanks worden gebouwd, die elk 4.000 liter water vast kunnen houden

Happietaria

Happietaria wordt in vele studentensteden opgezet. Door de opbrengsten van  Happietaria's worden de projecten Tearfund financieel ondersteund. Elke Happietaria krijgt vanuit Tearfund alle informatie die nodig is om het opzetten van het restaurant te laten slagen. Hier in Nijmegen hebben wij wekelijks vergaderingen, en gaan we samen met onze commissies aan de slag met alle taken die horen bij onze functies.

Tearfund

Happietaria is een project van stichting Tearfund. Deze organisatie zet zich in tegen armoede en onrecht wereldwijd, door mensen zelf middelen aan te reiken om hun positie te verbeteren. Wereldwijd wordt er hulp geboden via kerken en lokale partnerorganisaties. Tearfund steunt projecten die leefomstandigheden verbeteren en sociale verbondenheid versterken. Er wordt gericht op het armste deel van de bevolking, zonder onderscheid te maken naar religie, geslacht, etnische afkomst of politieke overtuiging. 

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme 

Tearfund werkt samen met de lokale partner bij Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme (KDWSP). Deze organisatie is verantwoordelijk voor (1) het plaatsen van waterreservoirs en waterleidingen, (2) het geven van voorlichtingen en (3) rampenpreventie. Vanzelfsprekend zijn hier materialen en mensen voor nodig, en dat is alleen mogelijk met voldoende financiële middelen. 

Dit doen ze in samenwerking met lokale kerken, want via de kerk raken gemeenschapsleden betrokken bij de projectactiviteiten. De kerkleider is het eerste aanspreekpunt binnen de gemeenschappen waar KDWSP een waterproject uitvoert. 

Wat kun jij doen? 

Nederland staat op de vierde plek van rijkste landen ter wereld, maar wereldwijd zijn basisbehoeftes als schoon drinkwater voor veel mensen nog steeds niet vanzelfsprekend. Er is een erg scheve verdeling van welvaart in de wereld, maar gelukkig zijn er manieren om mensen te helpen die toevallig niet in een welvarend land als Nederland zijn geboren. Geld geven aan goede doelen is een hele makkelijke manier om je steentje bij te dragen, en één zo'n goed doel is een hapje eten bij Happietaria!

Het verhaal van Angelo

In de afgelopen jaren zag Angelo zijn landbouwopbrengsten sterk afnemen. De belangrijkste oorzaak: bodemerosie en daarmee het verlies aan bodemvruchtbaarheid. Angelo’s situatie verbeterde na zijn deelname aan een training binnen dit project. In de training leerde hij terrassen aanleggen en het overtollig regenwater ondergronds af te wateren. Kort hierna slaagde Angelo er als eerste boer in zijn district in om 0,8 hectare aan te planten met ananas. Op dit moment levert de ananasoogst hem zo’n €500,- per seizoen op. Angelo verdient nu voldoende om zijn huishouden in levensonderhoud te voorzien.