foto

Pop-up restaurant voor het goede doel

Iets doen voor een ander én culinair genieten
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht: we willen samen recht doen. Dit is voor ons een opdracht van God. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Dat doen we ook in Nederland door het project ‘Happietaria’.

Lekker eten in een gezellig restaurant. Daar zeg je natuurlijk niet snel ‘nee’ tegen. Happietaria gaat nog een stapje verder: in de pop-uprestaurants die van begin tot eind vrijwillig worden gerund door studenten en kerkleden gaat de opbrengst namelijk naar het goede doel! Happietaria is sinds 1 juli 2017 een actie van Tearfund, maar bestaat al veel langer. Sinds de eerste Happietaria in 1993 zijn er tienduizenden vrijwilligers actief geweest bij meer dan 140 Happietaria’s door heel Nederland en hebben meer dan honderdduizend mensen een van de pop-uprestaurants bezocht. Met de actie halen vrijwilligers geld op voor de projecten van Tearfund.

Als we kijken naar de wereld waarin we leven zien we mensen die lijden onder onrecht en armoede. Dat maakt ons als Tearfund gedreven om daartegen in actie te komen. Om samen recht te doen aan mensen die in extreme armoede leven en moeten vechten om in leven te blijven. Om recht te doen aan mensen die getroffen worden rampen en conflicten. Om recht te doen aan mensen die slachtoffer worden van mensenhandel, sociale uitsluiting of klimaatverandering. Dat doen wij in samenwerking met het grootste vrijwilligersnetwerk ter wereld: de kerk. De kerk die de opdracht heeft om om te zien naar hun naaste. Om op te komen voor hen die lijden. De kerk die overal op de wereld is en blijft, ook als hulporganisaties weer verder gaan. 

In Nederland dagen wij mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor onze welvaart, in verbinding te komen met mensen, die door onrecht, klimaat en natuurrampen in armoede leven en onze levensstijl aan te passen zodat de gevolgen daarvan niet alleen op de zwakste schouders terechtkomen.

HMT
Happietaria tasjes
eten
eten
rdam
1 / 5