Vrouwen op straat in de stad Goma

Happietaria Nijmegen

14 februari tot en met 25 maart 2022

Happietaria is van maandag tot en met vrijdag geopend.
 

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen ter wereld; bijna 60% van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens. Door de veel voorkomende natuurrampen en politieke conflicten heerst er een toenemende ontevredenheid onder de 

bevolking die zich uit in grote demonstraties die regelmatig escaleren. De instabiele situatie in Haïti zorgt ook voor hoge werkloosheid onder jongeren. In Belle-Anse, het projectgebied van Tearfund, is de scholing zeer beperkt. Resulterend in slechts één beroepsopleiding en geen universiteit. Gebrek aan onderwijs leidt tot het ontbreken van toekomstperspectief bij jongeren.

De lokale partner van Tearfund, World Relief, zet zich in voor deze jongeren. Veel jongeren zitten vol met talenten die ze in hun uitzichtloze situatie niet goed in kunnen zetten. In samenwerking met lokale kerken is daarom het Agri-business project opgezet gericht op duizend kansarme jongeren waarin zij hun talenten nuttig in leren zetten om hoop te krijgen voor de toekomst. De belangrijkste doelstelling van het Agri-business project is om deze jongeren toe te rusten met kennis over teling van tuinbouwproducten en over doorverkoop van deze producten met geschikte winstmarges. Deze bedrijfsvaardigheden worden hun aangeleerd door o.a. een praktische trainingen in boekhouding, het telen van hoogwaardige gewassen, eenvoudige bedrijfsvoering, spaargroepen, en marketing.