Doneer nu!

Doneer nu voor veilig drinkwater in Oeganda!
Tearfund heeft een ANBI-status.

Geld overmaken:
NL51 ABNA 0106 8364 12
t.n.v. Stichting TEAR Fund Nederland
Onder vermelding van Happietaria Nijmegen 2024.

Tikkie:
Scan onderstaande QR code, of kopiëer de link:
https://tikkie.me/pay/HapNijm/du8n33wtyVxGPvNZM8jSMq/10,25,50