Het goede doel

Dit jaar gaat de opbrengst van Happietaria Wageningen naar een project van Tearfund. Tearfund is een ontwikkelingsorganisatie die mensen wil stimuleren en ondersteunen om zelf uit een situatie van armoede en onrecht te komen. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Tearfund de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Het project van dit jaar heeft als doel bij te dragen aan de wederopbouw van landbouwsystemen in Syrië. Het land is na meer dan tien jaar oorlog grotendeels verwoest en miljoenen Syriërs zitten vast in een vicieuze cirkel van armoede en honger. De belangrijkste landbouwgebieden van het land zijn aangetast, waardoor de voedselproductie drastisch is gedaald en voedselprijzen enorm zijn gestegen. Boeren zijn hun baan kwijtgeraakt en kunnen hun families niet meer onderhouden.

Tearfund brengt de meest kwetsbare families in kaart op basis van het aantal gezinsleden, gebrek aan inkomen, het al dan niet hebben van een handicap of ziekte en het type huisvesting. Deze boeren en hun families zullen ondersteund worden door middel van het leveren van zaden (anijs, graan en kikkererwt) en irrigatiemateriaal. Daarnaast zullen beschadigde waterpompen hersteld worden en zullen boeren ondersteund worden bij de aanschaf van kalfjes en het duurzaam bemesten van hun grond. De meeste boeren hebben ruime ervaring in de landbouw, maar er zal ook een mogelijkheid zijn tot het volgen van een training.

Door dit project kunnen boeren in Syrië hun bestaan in een door oorlog verscheurd land weer opbouwen en hun familie onderhouden. Daarnaast heeft deze hulp indirect veel impact op het gebied waarin de boeren leven. Zij kunnen nieuwe gewassen verbouwen en verkopen, waardoor er meer voedsel beschikbaar is in de regio.
Samen kunnen wij deze boeren en hun families in Syrië weer hoop geven door bij te dragen aan de wederopbouw van landbouwsystemen!