Happietaria Wageningen 2023

Restaurant Wageningen

Geef hoop aan jongeren in Haïti door een Happie te komen eten!
Happietaria is een actie van Tearfund

Het eindbedrag van Happietaria 2023 is bekend! Bekijk de video om te zien hoeveel geld er opgehaald!

Nu Happietaria 2023 afgesloten is, zijn we op zoek naar een nieuw bestuur om een volgende Happietaria op te zetten. Samen met je bestuur tref je de voorbereidingen voor het runnen van een restaurant gedurende één maand. In de enquête hieronder kun je meer informatie over het bestuursjaar en de verschillende functies vinden, en kun je  vrijblijvend je interesse opgeven.

https://forms.gle/roWEXxQ2T3QeQZeb8 

Zaterdag 29 april was alweer de laatste draaidag van Happietaria 2023! Bedankt als je langs gekomen bent om te eten of om te helpen in het restaurant. Wij kijken terug op een mooie draaiperiode en hopelijk tot de volgende keer!

Ook zijn de winnaars van de loterij getrokken. In deze loterij konden een bon van restaurant de Blaauwe Kamer, een dagje langs bij de bierproeverij van de stadsbrouwerij en een luchtballonvaart gewonnen worden.

Er is inmiddels contact opgenomen met de gelukkige winnaars van deze drie prijzen!

Happietaria wordt georganiseerd in verschillende studentensteden in Nederland. Het is een initiatief van hulporganisatie Tearfund. Tearfund is een ontwikkelingsorganisatie die mensen stimuleert om zelf iets te doen tegen armoede en onrecht. Dit kan bijvoorbeeld via Happietaria. Tearfund biedt hulp aan de armste mensen uit verschillende continenten zonder onderscheid te maken in etnische afkomst of persoonlijke overtuigingen.

Het doel waarvoor Happietaria dit jaar geld ophaalt is een project van Tearfund in Haïti. Dit project wil toekomstperspectief bieden aan jongeren op het platteland. Veel jongeren zien geen perspectief op het platteland waardoor ze migreren naar een buurland, andere jongeren raken betrokken in criminele activiteiten. Door deze jongeren een toekomstperspectief aan te bieden blijven er meer jongeren op het platteland. Wil je meer weten over het goede doel, kijk dan onder het kopje ‘Haïti’.

Contact (Hannah Moggré)

E-mail: voorzitter.wageningen@happietaria.nl

 

U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief die eens in de zoveel tijd zal verschijnen in de aanloop naar en tijdens de draaiperiode.