Het goede doel

Be happy, go happie! Happietaria opent haar deuren niet zomaar. Ieder jaar wordt er in verschillende studentensteden geld opgehaald voor goede doelen. Zo ook in Rotterdam. Dit jaar gaat de opbrengst naar het project Inspired Individuals. Lees hier meer over dit project van Tearfund!
inspired individuals

Happietaria is onderdeel van de stichting Tearfund. Tearfund zet zich in voor het oplossen van armoede en onrecht. Dit doen zij bijvoorbeeld door middel van projecten als Landbouwontwikkeling in Haïti en coronahulp in India. Ook Happietaria is een project dat opgezet is door Tearfund. Elk jaar openen alle Happietaria’s in verschillende grote studentensteden hun deuren. 

 

Jaarlijks haalt Happietaria geld op voor het goede doel. Dit jaar gaat het geld naar het project Inspired Individuals van Tearfund. Het project van Tearfund richt zich op 13 Individuals. De vraag naar hulp is natuurlijk vele malen groter, maar de Individuals worden uiteindelijk ook opgeleid om anderen op te leiden om een nieuwe organisatie op te richten. Op die manier ontstaat een golfbeweging waardoor een steeds groter deel van de Afrikaanse bevolking wordt bereikt. 

 

Vanuit hun omgeving zijn er hoge verwachtingen voor de Individuals. Om te voorkomen dat de druk te hoog wordt, helpt Tearfund de Individuals bij het bieden van structuur en wordt ervoor gezorgd dat de Individuals het niet alleen hoeven te doen. De individuals zijn ontzettend gedreven en gemotiveerd om hun organisatie tot een succes te maken. Op korte termijn kunnen ze met gemak op eigen benen staan. Naarmate de organisatie groter wordt, is er meer structuur en overzicht vereist. De Individuals krijgen hierbij ondersteuning om mensen op te leiden die ondersteunende taken kunnen uitvoeren, zoals accountants en leidinggevenden. 

 

De trainingen worden vaak gegeven door zowel Locals als Nederlanders. Dit onderscheid draagt bij aan het succes van het project Inspired Individuals. De locals begrijpen de cultuur veel beter en spreken de taal. Op die manier kan het programma nog beter aansluiten op de Individuals. 

 

Concreet krijgen de Individuals 5000 euro om te investeren in een duurzaam project. Dit geld is niet bedoeld voor het betalen van de huur of het uitvoeren van reparaties, maar om bijvoorbeeld te investeren in trainingen, nieuwe projecten en voorzieningen voor het dorp waarin ze wonen. 

 

De individuen komen bij Tearfund terecht via hun samenwerking met Tearfund Engeland. Zij komen de mensen tegen en verwijst hen door naar Tearfund Nederland. Het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de Individuals wordt beheerd door kerken en stichtingen. Deze kerken en stichtingen zijn vaak al onderdeel van een grotere structuur. 

 

Happietaria richt zich dit jaar in het bijzonder op de twee Individuals Leena en Rose. Beiden zijn slachtoffer van seksueel- en gendergerelateerd geweld. Het project Inspired Individuals helpt hen met het omzetten van hun trauma in kracht waarmee ze andere mensen kunnen helpen. Met hun organisaties zorgen ze ervoor dat geweld bespreekbaar wordt en zetten zich in op het voorkomen van geweld. 

 

Tearfund is een christelijke organisatie. Geloof en gebed spelen dan ook een belangrijke rol in het project Inspired Individuals. Christelijke kernwaarden zoals dienstbaarheid en leiderschap komen sterk naar voren in het project. Ook voor de individuals onderling neemt het geloof een belangrijke plaats in. Met elkaar denken ze na over de grote vragen en putten kracht uit gebed.