Het goede doel

Happietaria 2023 is afgelopen. Ze hebben geld opgehaald voor een project in Nepal dat mensenhandel tegengaat.
Lees hieronder meer info over het project van 2023.

Be happy, go happie! Happietaria opent haar deuren niet zomaar. Ieder jaar wordt er in verschillende studentensteden geld opgehaald voor goede doelen. Zo ook in Rotterdam. Dit jaar gaat de opbrengst naar het bestrijden van mensenhandel in Nepal.
meisje in Nepal

Happietaria is een onderdeel van de stichting Tearfund. Tearfund zet zich in voor het tegengaan van armoede en onrecht. Elk jaar openen Happietaria’s in verschillende grote studentensteden - zoals Groningen, Utrecht en Rotterdam - hun deuren. 

Dit jaar gaat de opbrengst van Happietaria Rotterdam naar een project van Tearfund dat mensenhandel in Nepal tegengaat. In Nepal is de armoede in sommige gevallen zo verdrukkend dat mensen, vooral vrouwen en kinderen, verkocht worden. Ook gebeurt het dat mensen verhuizen om werk te vinden, en dan in een onbekende omgeving vallen ze ten prooi van mensenhandelaren. Ze belanden dan in de gedwongen prostitutie of in andere vormen van dwangarbeid.

Tearfund richt zich met dit project op het tegengaan van mensenhandel. Dit wordt gedaan door de bevolking te helpen met actie ondernemen met het voorkomen en bestrijden van mensenhandel. De manieren waarop dit gedaan wordt zijn onder te verdelen in drie categorieën.

  1. Kwetsbare groepen worden voorgelicht over hoe mensenhandelaren te werk gaan. Ook vindt er voorlichting plaats over arbeidsmigratie, hoe dit veilig kan, zonder in de val van mensenhandel te lopen.
  2. Armoede tegengaan. In Nepal krijgen financieel kansarme mensen voorlichting. Er worden spaargroepen opgericht. Ook wordt de bevolking geholpen met het starten van een eigen onderneming. Dit gebeurt door trainingen en door het verstrekken van microkredieten. Zo worden mensen meer financieel zelfstandig en daardoor minder kwetsbaar voor mensenhandel.
  3. Normen en waarden. In de gebieden waar mensenhandelaren actief zijn, zijn mensen uit gebroken en onveilige gezinnen waar geweld voorkomt vaak slachtoffer. Deze problemen zijn vaak generaties lang aanwezig in families. Om deze kwetsbare mensen in hun kracht te zetten zijn er cursussen, die ‘value based family life’ heten. Hier leren ouders het belang van een veilig en stabiel thuis, en kunnen ouders een plek bieden waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien.

Tearfund is een christelijke organisatie. Hoewel in Nepal directe Evangelisatie verboden is, werkt Tearfund toch aan Gods opdracht in dit land. Tearfund verwoordt dit met: ‘recht te doen’. Tearfund ziet recht doen als een opdracht van God, en door aan een beweging van mensen die staan voor rechtvaardigheid te werken, werkt Tearfund aan verandering.

Lees voor meer informatie over het goede doel en Tearfund op de website van Tearfund