Het goede doel

Be happy, go happie! Happietaria opent haar deuren niet zomaar. Ieder jaar wordt er in verschillende studentensteden geld opgehaald voor goede doelen. Zo ook in Rotterdam. Dit jaar gaat de opbrengst naar het project Inspired Individuals. Lees hier meer over dit project van Tearfund!
inspired individuals

Van 1989 tot 2003 woedde er in Liberia een hevige burgeroorlog die het onderwijs, infrastructuur en de gezondheidssector enorm hebben ontwricht. Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen van de burgeroorlog nog merkbaar voor vrouwen in Liberia. Een grote meerderheid van de vrouwen geeft aan last gehad te hebben van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Het project Inspired Individuals ondersteunt dertien individuen die elk met hun eigen organisatie zich inzetten tegen het geweld en onrecht dat hen is overkomen. Een van deze Individuals is Leeneh. ‘Als slachtoffer van vele vormen van gendergerelateerd geweld en door mijn werk met mensen in een vergelijkbare situatie, breekt mijn hart als ik zie dat vrouwen en meisjes achter worden gesteld en misbruikt’, vertelt ze. Nog steeds ervaren de vrouwen die Leeneh tegenkomt de gevolgen van trauma, eenzaamheid, stigma en een gebrek aan hulp.

Ook Individual Rose zet zich in voor deze vrouwen. Rose helpt de slachtoffers door mee te helpen bij hun genezingsproces door middel van ‘Journey to Healing’-workshops. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten waarin er een luisterend oor en ondersteuning wordt geboden aan de slachtoffers.