Het goede doel

Iedereen zou recht moeten hebben op voldoende voedsel. In Syrië is dit niet het geval, bijna 60% van de Syriërs lijdt honger. Veel landbouwgrond en infrastructuur is verwoest. Daarnaast verkeert het land in een zware economische crisis door de oorlog, die al meer dan 10 jaar duurt, en is de werkloosheid hoog. De Syriërs die zijn teruggekeerd naar hun dorpen, zijn nog volledig afhankelijk van humanitaire hulp.

Met dit project worden 400 kwetsbare boerengezinnen weer op gang geholpen met het telen van gewassen. Tearfund helpt de boerengezinnen door het verstrekken van verschillende soorten zaden o.a. anijszaden, graan en koriander. Ook landbouwmateriaal wordt voorzien. Denk hierbij aan gereedschap, maar er kan bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden in een tractor voor de gemeenschap. 

Tot slot ligt de focus op begeleiding in het duurzaam telen van gewassen. Dit is belangrijk, want hierdoor zullen de Syrische boeren in de toekomst beter beschermd zijn tegen klimaatverandering.

Foto gemaakt door MERATH
Foto gemaakt door MERATH
Yousef; deelnemer project
“Het is fijn dat de kerk onze pijn en zorgen ziet en ons ondersteunt en aanmoedigt om onze situatie te veranderen. In de toekomst hoop ik dat mijn kinderen verder kunnen studeren en te kunnen investeren in koeien en schapen en een tractor om het land te bewerken.”
Dit project wordt al sinds 2018 uitgevoerd en duurt precies één jaar. Elk jaar wordt hetzelfde project herhaald in een ander dorp in de regio. Dit zijn de resultaten uit voorgaande jaren:

Veel boeren die binnen Syrië zijn gevlucht werden gestimuleerd om terug te keren. Ook de herbouw van hun huizen werd gestimuleerd.

Duurzame landbouw werd geïntroduceerd in de regio. Dit zorgde voor toename van de oogst, behoud van de bodemvruchtbaarheid en verlaging van de (productie)kosten. 

Het project geeft toekomstperspectief. Door het project vond er landontwikkeling plaats. Ook zorgde het voor een beter psychisch en emotioneel welzijn bij de gezinnen.