Jongeren bouwen aan vrede in de Democratische Republiek Congo (DCR), Ethiopië en Zuid-Soedan

Het goede doel

In de Democratische Republiek Congo (DRC), Ethiopië en Zuid-Soedan spelen veel gewelddadige conflicten binnen en tussen gemeenschappen. De conflicten hebben duizenden mensenlevens gekost en massale vluchtelingenstromen op gang gebracht. Velen van hen laten hun huis achter op zoek naar een veiligere plek, onder andere in omliggende landen. De oorzaken van de conflicten lopen uiteen. In de meeste gevallen spelen etnische verschillen, water- en voedselschaarste en gender gerelateerde- sociale- en economische kwesties een belangrijke rol. Jongeren zijn zowel slachtoffer als daders in het conflict. Vanwege de zeer lage werkgelegenheid en het beperkte toekomstperspectief, worden ze makkelijk aangetrokken door rebellengroepen en besluiten ze mee te vechten.
De problematiek in de DRC, Ethiopië en Zuid-Soedan is vergelijkbaar. Om die reden heeft Tearfund een aanpak ontwikkelt die we in verschillende landen implementeren. Deze aanpak noemen we Community Conflict Transformation Dialogues.

Tearfund wil deze gewelddadige conflicten aanpakken door het inzetten van Community Conflict Transformation Dialogues. Deze dialogen omvatten een serie reflecties en workshops die zijn ontworpen om de gemeenschap aan het denken te zetten over de conflicten die hen aangaan. Op die manier worden ze toegerust om de conflicten op eigen kracht aan te pakken en een proces van verzoening en vrede op gang te brengen in hun eigen gemeenschap.

Plan van aanpak:
Deze aanpak wordt als instrument ingezet door vredesopbouwers in regio’s waar conflicten overheersen. Tearfund heeft in de afgelopen jaren 457 mensen getraind als rolmodel (ook wel: peace building champions) op het gebied van vredesopbouw in Burundi, de DRC, Haiti, Chad en Burkina Faso. Bij de start van het project richten we ons op de kerkleiders. Zij krijgen een sturende en coachende rol binnen de gemeenschappen toegewezen en denken na over hoe ze de bestaande conflicten kunnen aanpakken. Daarnaast selecteren deze kerkleiders binnen hun eigen gemeenschappen een aantal personen die de taak van peace building champion op zich nemen. Deze individuen (vaak jongeren) ontvangen een training waarin ze worden toegerust om zelf gespreksgroepen te vormen en te faciliteren binnen hun gemeenschappen. De gespreksgroepen komen in totaal 16 keer samen.

Jongeren
Ethiopie
Gespreksleider
Zuid-Soedan
vrouwen
1 / 5

Happietaria is een actie van Tearfund. Tearfund helpt mensen om zelf op te staan uit armoede en onrecht. Meer informatie vind je op www.tearfund.nl