Zicht op een betere toekomst voor kinderen en jongeren in Bangladesh

Het goede doel

Happietaria Groningen zet zich dit jaar in voor een betere toekomst voor kinderen en jongeren in Bangladesh. Als gevolg van klimaatverandering zijn er veel overstromingen in het land, of is er juist sprake van intense droogte. Hierdoor raakt een groot deel van de oogst beschadigd en is er sprake van een tekort aan schoon drinkwater. Het geld dat Happietaria Groningen met dit project ophaalt, zal worden geïnvesteerd in lokale zelfhulpgroepen, waarbij (voornamelijk) vrouwen samen nadenken over klimaatbestendige inkomstenbronnen of leren hun gewassen te beschermen tegen klimaatverandering. Bovendien richt dit project zich op kinderen en kwetsbare volwassen door onder andere kinderrechten te beschermen en toegang te bieden tot sport, kunst en cultuur.

Na dit driejarige project, hopen we op de volgende veranderingen in Bangladesh:

- Er is verbeterde hygiëne, veilig sanitair en toegang tot veilig drinkwater voor 245 huishoudens. Dit wordt bereikt door mensen te trainen op het gebied van waterzuivering en gezondheid, maar ook door daadwerkelijk nieuwe drinkwatervoorzieningen te installeren. 

- Voor 245 mensen is er sprake van een duurzaam en klimaatbestendig levensonderhoud, wat in bepaald mate bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt er middels zelfhulpgroepen nagedacht over alternatieve inkomstenbronnen zoals naaien of borduren. Bovendien leren mensen over biologische landbouwmethoden en het kweken van klimaatbestendige gewassen. 

- Er wordt gerichte zorg aan 1700 kinderen en kwetsbare volwassenen geboden. Dit wordt onder andere bereikt door trainingen in wettelijke kinderrechten of aandacht te hebben voor kunstzinnig, sportief of cultureel talent. 

Zelfhulpgroep in actie
Wash point
Kinderrechten
Environment protection
Overstromingen
1 / 5