Toekomstperspectief voor Zimbabwaanse jongeren

Het goede doel

70% van de bevolking van Zimbabwe leeft onder de armoede grens. Deze armoede wordt vooral zichtbaar in de voedselonzekerheid. Zuidelijk Afrika heeft in de afgelopen jaren veel slechte landbouwseizoenen gehad, omdat de landbouw afhankelijk is van het regenwater blijft dit een groot risico in Zimbabwe. Door de armoede en de onzekerheid ontstaat er een visuele cirkel van armoede en werkeloosheid die generatie op generatie door blijft gaan.

Daarom gaat Happietaria Gouda zich dit jaar inzetten om ruim 500 Zimbabwaanse jongeren toekomstperspectief te bieden. Dit gaan we doen door het door Tearfund opgezette project te ondersteunen. De Zimbabwaanse jongeren worden toegerust in de geïrrigeerde tuinproductie, zodat ze minder afhankelijk zijn van het regenwater en grote kans hebben op een goede oogst. De jongeren krijgen trainingen en werken samen aan de productie van o.a. tomaten, paprika's, watermeloenen en flespompoenen. De lokale overheid heeft hiervoor twee grote gemeenschappelijke tuinen beschikbaar gesteld. De oogst van deze producten zal verkocht worden op de lokale markten, dit zorgt op termijn voor een stabiel inkomen, waarmee ze hun families in levensonderhoud kunnen voorzien.

Naast de effectieve inzet op de tuinbouwproductie, worden er zelfhulpgroepen opgezet. In deze zelfhulpgroepen komen deelnemers wekelijks bij elkaar om spaargeld in te leggen. Op deze manier groeit het gezamenlijke spaarkapitaal en kunnen er leningen verstrekt worden. Dit biedt op op langer termijn toekomstperspectieven.

Kom eten of doneer en draag zo jouw steentje bij aan toekomstveranderingen voor Zimbabwaanse jongeren.


Het kostbare water wordt ingezet voor de besproeiing van het land.
De eerste tomaten worden geoogst.