Het goede doel

Nepal is één van de armste landen van Azië. De economie biedt vaak niet voldoende mogelijkheden voor een goedbetaalde baan, waardoor met name mannen en jongens zich genoodzaakt voelen om over de grens naar werk te zoeken. Het zorgt voor incomplete gezinnen en dat brengt een extra uitdaging mee voor de vrouwen en meisjes die achterblijven.

Vrouwen zijn kwetsbaarder in noodsituaties waar armoede en onrust heerst, met name voor seksueel-en gendergerelateerd geweld dat zich onder andere uit in mensenhandel. Vrouwen en meisjes in Nepal komen vaak terecht in gedwongen arbeid in fabrieken en de kledingindustrie en seksuele exploitatie in bordelen in buurland India.

Makwanpur, het plattelandsgebied waar Tearfund werkzaam is, behoort tot de top drie districten van waaruit vrouwen en meisjes verhandeld worden. De kans hierop wordt
vergroot door laaggeletterdheid, huiselijk geweld, discriminatie en kindhuwelijken. Onze Nepalese partnerorganisatie (ETSC) richt zich in Makwanpur op de preventie van mensenhandel door de grondoorzaken aan te pakken.

Dat doen ze, onder andere, door kwetsbare vrouwen voorlichting te geven over de gevaren van mensenhandel, trainingen en zelfhulpgroepen aan te bieden en samen te werken met lokale partijen die zich inzetten tegen mensenhandel. Zo wordt voorkomen dat meisjes op een jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden of slachtoffer worden van mensenhandel.
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
1 / 4