Comité van Aanbeveling

In 2023 bestond het Comité van Aanbeveling voor Happietaria Amsterdam uit de volgende personen. We zijn dankbaar dat zij Happietaria Amsterdam een warm hart toedragen.
Amsterdamse Kamer van Verenigingen
IFES Nederland
Gert-Jan Segers
Hilde Palland-Mulder