Doneer nu

Doneer nu en geef de inwoners van Zimbabwe een hoopvolle toekomst!
Doneren kan door een bedrag over te maken naar NL26 ABNA 0864 3228 60 t.n.v. Stichting Tearfund Nederland onder vermelding van Gift Happietaria Amsterdam 2023.

Hartelijk bedankt voor uw steun!