Vredesopbouw in Democratische Republiek Congo, Ethiopië en Zuid-Soedan

Happietaria is een pop-up restaurant voor het goede doel, wat ieder jaar verandert. Het goede doel waar wij ons dit jaar voor inzetten is een project van de organisatie Tearfund, dat zich inzet voor het bouwen aan vrede in de Democratische Republiek Congo, Ethiopië en Zuid-Soedan. In deze landen spelen veel gewelddadige conflicten binnen en tussen gemeenschappen. De oorzaken hiervan lopen uiteen: etnische verschillen, schaarste en sociaaleconomische kwesties kunnen hieraan ten grondslag liggen. Deze conflicten kosten veel mensenlevens, veroorzaken armoede en ontregelen de economie.

Tearfund wil deze gewelddadige conflicten aanpakken door 'Community Conflict Transformation Dialogues' in te zetten. Dit omvat een serie reflecties en workshops die zijn ontworpen om de gemeenschap aan het denken te zetten over de conflicten en hen toe te rusten om deze op eigen kracht aan te pakken. Er wordt voornamelijk gefocust op kerkleiders, vanwege hun sturende en coachende rol binnen de gemeenschap, maar ook jongeren worden betrokken bij het project. Er wordt een actieplan opgesteld om de problemen bij de grondoorzaken aan te pakken met als doel de mensen in de gemeenschap de mogelijkheid te bieden een bestaan op te bouwen.

Het geld dat wij als Happietaria op gaan halen, zal ten goede komen aan het opzetten van discussies en trainingen, de aankoop van materialen die nodig zijn voor de trainingen en workshops en het creëren van bewustwording door middel van posters en radio-uitzendingen. Met deze investeringen hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het opbouwen van de vrede, door de betrokkenen zelf hier actief mee bezig te laten zijn.
Foto goede doel