Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Happietaria is een pop-up restaurant voor het goede doel. Met de opbrengst van Happietaria wordt de wereldwijde projecten van Tearfund gesteund. Bijvoorbeeld het werk van Tearfund in zuidwest-Oeganda. Hier zet Tearfund zich in voor het structureel verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in Zuidwest-Oeganda.

In het bergachtige gebied Zuid-Kigezi moeten veel vrouwen en meisjes de heuvels afdalen om water te halen. Het afdalen en klimmen met zware jerrycans op het hoofd of op de rug leidt tot rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Bovendien is het water in de lagergelegen bronnen vaak erg vervuild. Een andere nood is de gigantische modderstromen die kunnen ontstaan door het kappen van bomen op de hellingen.

Tearfund wil deze nood samen met de lokale partner Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme (KDWSP) aanpakken. Dit wordt gedaan door waterreservoirs aan te leggen en voorlichting te geven over water, hygiëne en het belang van sanitaire voorzieningen. Een ander programmaonderdeel is gericht op rampenpreventie. Het onderhoud van de hellingen is van groot belang om het aantal modderstromen te reduceren. In dit project speelt de lokale kerk een belangrijke rol, vanwege het mobiliseren van kerk- en gemeenschapsleden om betrokken te raken bij het project.
Meisjes