Nieuwe toekomstperspectieven voor jongeren in Haïti

Happietaria is een pop-up restaurant voor het goede doel, wat ieder jaar veranderd. Dit jaar gaat het geld naar een project in Haïti. Haïti is één van de armste en meest corrupte landen ter wereld en politiek zeer instabiel. Vooral onder jongeren heerst er grote werkloosheid. Door de armoede en onrustige situaties is er veel emigratie vanuit Haïti naar de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek. Verder is Haïti ook erg kwetsbaar voor natuurrampen vanwege de ligging van dit land: Haïti ligt precies op het punt waar twee tektonische platen elkaar ontmoeten. Zo waren er in 2010 en 2021 heftige aardbevingen en trof in 2016 orkaan Matthew het land. Deze natuurrampen hebben grote gevolgen voor de bewoners.

Het gebied waar dit jaar het opgehaalde geld naar toe gaat is Belle-Anse. Deze provincie ligt in het Zuidoosten en is een van de armste gebieden van Haïti. Er wonen ongeveer 25.000 jongeren (15 tot 24 jaar). Bell-Anse telt slechts één beroepsopleiding en geen universiteit. Jongeren worden niet gestimuleerd in het volgen van onderwijs met als gevolg vele schoolverlaters met weinig toekomstperspectieven.

Door de huidige context zijn veel jongeren gefrustreerd en ervaren ze een laag zelfbeeld. Ze zien in Belle-Anse weinig toekomst om zich te ontwikkelen en velen overwegen migratie naar het buurland op zoek naar een betere toekomst. Helaas raakt een deel van deze jongeren betrokken in straatgeweld en bendes, en worden veel jonge meisjes gedwongen te trouwen om alleenstaand ouderschap te voorkomen.

Dit project is opgezet door Tearfund in samenwerking met World Relief, een organisatie die sinds 2015 werkzaam is in Belle-Anse en een netwerk heeft van 84 lokale kerken. Zij hebben een agri-business project opgezet dat zich richt op duizend jongeren in drie gemeenschappen in de provincie Belle-Anse. Eén van de doelstellingen van dit project is dat een aanzienlijk deel van de jongeren toegerust zal worden om tuinbouwproducten te telen die goede winstmarges genereren op lokale en regionale markten. Alle jongeren krijgen naast een praktische training in het telen van hoogwaardige gewassen ook een training in boekhouding en eenvoudige bedrijfskunde, sparen in groepen en marketing. De kennis en vaardigheden worden direct toegepast in de praktijk doordat elke deelnemer vanaf de start van dit programma een eigen stuk land gaat bewerken.

Met deze editie van Happietaria hopen we duizend jongeren te helpen en een perspectief te bieden. Dus kom helpen, eten en delen! Dan halen we samen geld op voor dit mooie doel!

jongeren planten zaden
jongeren in het bos
jongeren planten zaden
1 / 3