Voedselbankactie

Wij gunnen iedereen een lekkere en gezonde Happie Box! Daarom hebben wij een actie opgezet voor de Voedselbank in Wageningen.

Van 14 tot en met 20 april houden wij deze Voedselbankactie. Hiermee willen we alle 76 huishoudens kunnen laten genieten van een Happie Box. Bij elke 15 euro doneren wij een Vegetarische stoof box. Helpt u mee dit doel te bereiken?

Hier kunt u doneren. Overmaken kan ook naar NL67ABNA0864322801 t.n.v. Stichting Tear Fund Nederland
o.v.v. "Gift Happietaria voedselbank".

Uw bijdrage telt voor twee! Niet alleen maakt u het mogelijk huishoudens de Happietaria-ervaring te laten beleven, u steunt ook nog eens de wederopbouw van landbouw in Syrië.