Het goede doel

Een happie voor gelijkheid. Happietaria opent haar deuren niet zomaar. Ieder jaar wordt er in verschillende studentensteden geld opgehaald voor goede doelen. Zo ook dit jaar in Rotterdam. Vorig jaar is er ruim 50.000 euro opgehaald, daar willen wij natuurlijk graag overheen. Zien wij u terug in ons restaurant?
kinderen samen in een groep

Een stam die nog leefden als jagers en verzamelaars, dat is de Mbuti stam uit Oost-Congo. Helaas is hier een einde aangekomen door de stroperij, houtindustrie en ander menselijk toedoen, waardoor de stam zich gevestigd heeft in de dorpen rondom het regenwoud. 

Maar helaas wordt de stam niet als gelijke gezien door de dorpelingen met als gevolg dat de Mbuti uitgebuit en gediscrimineerd worden. Dit draagt niet bij aan een goede levensomstandigheden, de Mbuti hebben honger en voelen zich ondergewaardeerd. 
Tegelijkertijd zijn het niet alleen de Mbuti die honger hebben. Ook de andere dorpelingen hebben niet altijd voedsel tot hun beschikking. 

Hier willen wij wat aan doen. Dit jaar opent Happietaria Rotterdam haar deuren om geld op te halen voor de Mbuti. Dit geld zal ingezet worden om de gelijkwaardigheid en voedselproductie te stimuleren. 
Kerken zullen een bemiddelende rol spelen in de gesprekken tussen de dorpelingen en de Mbuti om te laten zien dat we als mens allemaal evenveel waard zijn, God heeft ons allemaal even lief. Vervolgens zal met de hele gemeenschap gekeken worden hoe de voedselproductie duurzaam verbeterd kan worden. Er zal getraind worden in voedsel productiemethodes en de dorpelingen zullen gestimuleerd worden om verder te kijken dan de oogst om er zo meer aan te verdienen. Er zal bijvoorbeeld geleerd worden dat het toevoegen van meel aan de yams (knollen) de waarde omhoog brengt voor verkoop. 

Happietaria is een pop-up restaurant wat ieder jaar opent in verschillende studentensteden. Het draait volledig op de vrijwillige inzet van studenten die allemaal de handen ineen slaan om geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar zullen wij geopend zijn van 1 mei tot en met 29 mei. 

Happietaria is een idee van Tearfund. Een organisatie die mensen helpt zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tearfund biedt hulp via lokale organisaties en kerken, ook in het geval van de Mbuti. Kerkleiders en lokale leiders nemen samen deel aan alle trainingstrajecten in het traject: bijvoorbeeld training in klimaat-sensitieve voedselproductie en in de training voor de leiders van gespreksgroepen tussen de diverse lokale groepen om vooroordelen
en sociale uitsluiting aan te kaarten.